Starptautiskās Autoinženieru biedrību federācijas FISITA biedrs
Fédération Internationale des Sociétés d'Ingénieurs des Techniques de l'Automobile

LATVIJAS AUTOINŽENIERU ASOCIĀCIJA

Click here to edit subtile

LATVIJAS AUTOINŽENIERU ASOCIĀCIJA (LAIA) ir biedrība, kas apvieno ar ceļu satiksmē izmantojamiem mehanizētiem transporta līdzekļiem saistītos uzņēmumus, nozares speciālistus un ieinteresētās personas. LAIA ir dibināta 1995. gadā.

SADARBĪBĀ AR:

LAIA darbības galvenie mērķi

 • Apvienot Latvijas autoinženierus un ar automobiļiem saistīto uzņēmumu speciālistus, kā arī nozares uzņēmumus, savstarpējās sadarbības un nozares profesionālās attīstības veicināšanai.
 • Kopā ar Latvijas un starptautiskajām organizācijām veicināt uzņēmumu sadarbību ar augstkolām un pētniecības institūtiem.
 • Veidot konsultatīvos, tehnoloģiskos un eksaminācijas centrus.
 • Organizēt sasvstarpējo sadarbību starp uzņēmumiem un speciālistiem perspektīvāko tehnoloģiju apguvei. 
 • Uzlabot inženieru profesionālo līmeni un veicināt viņu profesionālo attīstību.
 • Veikt sertifikācijas un licencēšanas darbus nozarē.
 • Pārstāvēt savu biedru intereses Latvijas institūcijās, ārvalstu un starptautiskajās organizācijās.

LAIA struktūra

Komisiju uzdevumi

FINANŠU KOMISIJA

 • LAIA budžeta sastādīšana;
 • Kolektīvo biedru reģistrs;
 • Biedru naudu reģistrs;
 • Grāmatvedības vadība, nodokļu atskaišu vadība.

TEHNISKĀ KOMISIJA

 • ASU sertifikācija;
 • Skolnieku formulas organizēšana (kopā ar Izglītības un zinātnes komisiju);
   • Atzinumi kolektīvajiem biedriem;
   • Ekspertu norīkošana valsts un pašvaldību iepirkumos.

   IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES KOMISIJA

   • Studentu zinātnisko darbu konkursa organizēšana;
   • OCTA ekspertu sagatavošana;
   • Sadarbība ar augstskolām un tehniskajām koledžām;
   • LAF tehnisko komisāru sagatavošana;
   • Sadarbība ar IZM;
   • Skolnieku formulas organizēšana (kopā ar Tehnisko komisiju).

   IEKŠĒJO UN ĀRĒJO SAKARU KOMISIJA

   • Individuālo biedru reģistrs;
   • LAIA mājas lapas vadība (kopā ar tehnisko sekretāru);
   • Sakari ar FISITA, EAEC un citām SAE organizācijām;
   • Braucienu organizēšana uz konferencēm un semināriem.

   KOLEKTĪVIE BIEDRI