Starptautiskās Autoinženieru biedrību federācijas FISITA biedrs
Fédération Internationale 
des Sociétés d'Ingénieurs des Techniques de l'Automobile

LATVIJAS AUTOINŽENIERU ASOCIĀCIJA

Click here to edit subtile


LATVIJAS AUTOINŽENIERU ASOCIĀCIJA (LAIA) ir biedrība, kas apvieno ar ceļu satiksmē izmantojamiem mehanizētiem transporta līdzekļiem saistītos uzņēmumus, nozares speciālistus un ieinteresētās personas.


LAIA darbības galvenais mērķis ir apvienot Latvijas autoinženierus un ar automobiļiem saistīto uzņēmumu speciālistus, kā arī nozares uzņēmumus, savstarpējās sadarbības un nozares profesionālās attīstības veicināšanai.

Kopā ar Latvijas un starptautiskajām organizācijām veicināt uzņēmumu sadarbību ar augstskolām un pētniecības institūtiem. Veidot konsultatīvos, tehnoloģiskos un eksaminācijas centrus. Organizēt savstarpējo sadarbību starp uzņēmumiem un speciālistiem perspektīvāko tehnoloģiju apguvei. Uzlabot inženieru profesionālo līmeni un veicināt viņu profesionālo attīstību. Veikt sertifikācijas un licencēšanas darbus nozarē, kā arī pārstāvēt savu biedru intereses Latvijas institūcijās, ārvalstu un starptautiskajās organizācijās.


LATVIJAS AUTOINŽENIERU ASOCIĀCIJA dibināta 1995. gadā.

LAIA struktūra

Komisiju uzdevumi

FINANŠU KOMISIJA

 • LAIA budžeta sastādīšana;
 • Kolektīvo biedru reģistrs;
 • Biedru naudu reģistrs;
 • Grāmatvedības vadība, 
    nodokļu atskaišu vadība.

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES KOMISIJA

 • Studentu zinātnisko darbu
    konkursa organizēšana;
 • OCTA ekspertu sagatavošana;
 • Sadarbība ar augstskolām 
    un tehniskajām koledžām;
 • LAF tehnisko komisāru sagatavošana;
 • Sadarbība ar IZM;
 • Skolnieku formulas organizēšana 
    (kopā ar Tehnisko komisiju).

TEHNISKĀ KOMISIJA

 • ASU sertifikācija;
 • Skolnieku formulas organizēšana 
    (kopā ar Izglītības un zinātnes komisiju);
   • Atzinumi kolektīvajiem biedriem;
   • Ekspertu norīkošana valsts 
       un pašvaldību iepirkumos.

   IEKŠĒJO UN ĀRĒJO SAKARU KOMISIJA

   • Individuālo biedru reģistrs;
   • LAIA mājas lapas vadība
       (kopā ar tehnisko sekretāru);
   • Sakari ar FISITA, EAEC un citām 
       SAE organizācijām;
   • Braucienu organizēšana uz konferencēm 
       un semināriem.

   Sadarbībā ar:

   Kolektīvie biedri: