Starptautiskās Autoinženieru biedrību federācijas FISITA biedrs
Fédération Internationale des Sociétés d'Ingénieurs des Techniques de l'Automobile

LATVIJAS AUTOINŽENIERU ASOCIĀCIJA

Click here to edit subtile

Biedra naudas apmaksa

Lūdzam biedra naudu pārskaitīt uz:


Konts: LV05HABA0551017334700

Banka: AS Swedbank

SWIFT: HABALV22

Reģ. nr. 40008011977

Biedrība LATVIJAS AUTOINŽENIERU ASOCIĀCIJA


Individuālā biedra nauda ir 7.00 EUR/gadā.  


Maksājuma mērķī norādiet:

- "biedra nauda" vai

- "ziedojums", ja vēlaties pārskaitīt lielāku naudas summu, vai neesat LAIA biedrs.